Sajt 3digracke.rs je posvećen čuvanju Vaše privatnosti i poštovanju svih primenjivih zakona koji se odnose na čuvanje podataka i privatnosti. Ova pravila služe da razumete koju vrstu informacija prikupljamo u vezi sa našim proizvodima i uslugama, i na koji način obrađujemo te informacije.

Podaci koje obrađujemo.

Podaci koje prikupljamo mogu biti tehničke informacije i podaci koje ste nam vi poslali.

  • Tehničke informacije

U većini slučajeva, možete posetiti naše web lokacije ili koristiti naše proizvode ili usluge bez obaveze da nam se predstavite. Međutim, određene tehničke informacije se uobičajeno prikupljaju kao standardni deo Vašeg korišćenja naših usluga. Te informacije uključuju, na primer, Vašu IP adresu, vreme pristupa, internet lokaciju sa koje ste se povezali, stranice koje posetite, linkove koje koristite, reklamne natpise i ostale sadržaje koje ste pogledali. Molimo Vas da takođe pogledate odeljak „Upotreba kolačića („cookies“) i internet svetlosnih signala („web beacons“) u daljem tekstu.

Sa vremena na vreme, kad posetite naš web sajt , moguće je da se u Vaš računar postave informacije koje će nam omogućiti da prepoznamo Vaš računar. Ove informacije su obično u obliku tekstualne datoteke poznate kao “kolačić”. Kolačići predstavljaju kratke informacije koje se čuvaju na čvrstom disku Vašeg računara, a ne na web lokaciji. Po pravilu, oni omogućavaju prikupljanje određenih informacija o Vašem računaru, uključujuću adresu Vašeg internet protokola (IP), operativni sistem Vašeg računara, vrstu Vašeg pretraživača i adresu bilo koje odgovarajuće lokacije. Naše korišćenje kolačića namenjeno je da koristi Vama na način kao što je isključenje potrebe da često unosite svoju lozinku tokom jedne sesije. Kolačići se takođe koriste za analizu saobraćaja na web lokaciji i anonimnu izradu demografskog profila, u cilju poboljšanja naših usluga.

Ako ne želite da primate kolačiće, ili želite da dobijete obaveštenje pre nego što se kolačići postave, možete podesiti svoj web pretraživač na odgovarajući način, ako Vaš pretraživač to dozvoljava. Molimo Vas da imate u vidu da, ako su kolačići isključeni, možda nećete moći da vidite određene delove našeg sajta koje bi mogle poboljšati vašu posetu.

  • Informacije koje nam dostavljate

Kada se registrujete na našem portalu, učestvujete u promotivnoj prodaji ili na drugi način sarađujete sa nama, možemo od Vas tražiti da nam dostavite informacije kao što su: Vaše ime i prezime, e – mail, adresa i mestostanovanja, broj telefona,  i drugi podaci koji se koriste kako bi se dokazala autentičnost korisnika i potvrdile njihove aktivnosti, ili koji mogu biti potrebni kako bi Vam se isporučili proizvodi i usluge koje ste tražili, ili u cilju komunikacije sa Vama.

Polja u koja je obavezno uneti podatke će biti posebno obeležena (zvezdicom) uz naznaku da je njihovo popunjavanje obavezno da bi se saradnja uspostavila. Za ostala ponuđena polja za unos ličnih podataka,  koja nisu karakteristično obeležena, sami odredjujete da li ćete u njih uneti podatke ili ne.

Svrha prikupljanja

Lične podatke prikupljamo u svrhu nesmetanog korišćenja usluga u oblasti elektronskih komunikacija koje pružamo, odnosno da bismo mogli da Vam pošaljemo izmene i novosti, razne propagandne materijale ili odgovorili na Vaša pitanja. Pod pojmom “Lični podaci” se podrazumevaju sve informacije koje se odnose na indentifikovano lice ili lice koje se može identifikovati tj. fizičko lice.

Vaše lične podatke možemo koristiti za komunikaciju sa Vama, na primer:

– za pružanje informacija u vezi sa našim proizvodima i/ili uslugama,

– za potrebe marketinga ili istraživanja (radi sprovođenja istraživanja tržišta, radi poboljšanja efektivnosti naše internet strane, radi organizacije nagradnih igara, poklona, anketa i sl.),

– kako bismo Vas obavestili o novim proizvodima, uslugama ili promocijama koje nudimo,

– kao i za obavljanje drugih poslovnih aktivnosti.

Prikupljanje i obrada

Vaši podaci o ličnosti se prikupljaju prilikom registracije na nasem portalu. Vaši podaci o ličnosti ostaju kod nas i neće biti dostupni trećim licima u bilo kom obliku od strane nas ili lica koji od nas dobijaju instrukcije. Podaci o ličnosti koje prikupimo na drugi način biće korišćeni za izvršavanje naših dužnosti prema Vama u skladu sa Vašim zahtevima uz Vašu pisanu saglasnost. U ovoj saglasnosti će detaljno biti obavešteni koje podatake o ličnosti prikupljamo, načinu i svrsi obrade Vaših podataka o ličnosti, vremenu čuvanja, tehničkim i organizacionim merama koje primenjujemo da bi smo zaštitili Vaše podatke o ličnosti, Vašim pravima i načinu na koji da ih ostvarite, obrađivačima i korisnicima Vaših podataka o ličnosti.

U svakom trenutku imate mogucnost da opozovete Vašu saglasnost za upotrebu podataka o ličnosti, slanjem e-mail-a kojim potvrđujete opozivate saglasnost, na našu e-mail adresu 3digracke@polyhedra.co.

Čuvanje podataka i bezbednost

Mi čuvamo lične podatke u cilju komunikacije i izršenja usluge koju ste zahtevali ili za koju ćete dati pisanu saglasnost, pod uslovom da ne postoje zakonski uslovi za suprotno. Primenjujemo tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bi informacije koje ste učinili dostupnim zaštitili od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili korišćenja od strane neovlašćenih lica.

Ograničenje odgovornosti

Iako preduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mere zaštite ličnih podataka od slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćene promene ili pristupa ne možemo garantovati da neki od ličnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

3digracke.rs može sa vremena na vreme izmeniti ova Pravila privatnosti, ili izmeniti, promeniti ili ukinuti pristup ovoj web lokaciji u bilo kom momentu, sa ili bez obaveštenja. Međutim, ukoliko se ova Pravila privatnosti izmene u značajnoj meri i na negativan način, postavićemo obaveštenje o takvoj izmeni na početku ovih Pravila, i na početnoj stranici ove web lokacije, koje će tu stajati 30 dana. Preporučujemo Vam da povremeno posetite ova Pravila privatnosti kako biste saznali za sve eventualne izmene ovih Pravila privatnosti.

Pravo dobijanja i ispravljanja informacija

Imate pravo da dobijete informacije o svim vašim sačuvanim podacima o ličnosti, da primite, pregledate i ako je neophodno, da ih promenite ili obrišete. Da biste to uradili, jednostavno pošaljite poruku na e-mail adresu.

Brisanje vaših podataka o ličnosti biće izvršeno, osim u slučaju da smo u zakonskoj obavezi da čuvamo informacije.

Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili ideje, molimo vas da nam se obratite putem mail adrese 3digracke@polyhedra.co.